KAPŁANI W PARAFII

PROBOSZCZ

Ks. Jacek PIEKIELNY


diecezja kaliska
inkardynowany od 1995-06-29

Kapituła Katedralna, Kalisz
kanonik honorowy od 2017-06-03

parafia św. Apostołów Piotra i Pawła, Kalisz
proboszcz od 2023-08-01

WIKARIUSZ

Ks. Paweł KUBIAK

diecezja kaliska
inkardynowany od 2012-06-28

członek Rady Kapłańskiej z wyboru od 2021-11-20

parafia św. Apostołów Piotra i Pawła, Kalisz
wikariusz od 2023-08-25

diecezja kaliska
referent wydziału finansowo-gospodarczego
Kurii Diecezjalnej od 2023-09-01

WIKARIUSZ

Ks. Mateusz KLACZYŃSKI

diecezja kaliska
inkardynowany od 2014-06-28

diecezja kaliska
członek Diecezjalnej Rady Młodych od 2023-03-18
Diecezjalny Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce

parafia św. Apostołów Piotra i Pawła, Kalisz
wikariusz od 2023-08-25